Welcome

Info

 

Preduzeće je osnovano aprila 2000. godine sa primarnim fokusom u domenu bezbednosti informacionih sistema. Preduzeće je praktično gradilo i stvaralo svoje tržište i radilo na promociji tehnologija i rešenja u domenu elektronskog poslovanja. Izvršena je specijalizacija u odnosu na Microsoft platforme i uspostavljen niz značajnih partnerstava sa proizvodjačima komplementarnih tehnologija:

 

 

  • Schlumberger/Axalto (današnji Gemalto) u domenu Smart Card tehnologija
  • Eracom-technologies (današnji SafeNet) u domenu HSM uređaja
  • MicroWorld u domenu antivirusne zaštite itd.

 

 

Značajan angažman preduzeća u tom periodu bio je posvećen licenciranju Microsoft proizvoda odnosno kvalitetna podrška akterima na tržištu Srbije i njihovim naporima u domenu legalizacije i poštovanja autorskih prava proizvodjača softvera. Pored saradnje i kooperacije sa sistem integratorima na domaćem tršištu u cilju kreiranja rešenja za pojedine vertikale(elektronsko bankarstvo), preduzeće je i samostalno realizovalo niz značajnih projekata i rešenja kao što su:

 

 

  • Sistem za daljinsko trgovanje Beogradske berze
  • Sistem za međubankarsko trgovanje devizama
  • Sistem za raspodelu dozvola u medjunarodnom drumskom saobraćaju
  • Sistem za podršku radu kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije
  • Implementacija Windows 2003 PKI i Smart Card tehnologije u enterprise okruženju nekoliko velikih kompanija itd.

 

 

U ovom periodu preduzeće je ostvarilo prosečan rast broja zaposlenih od oko 60% godišnje i prosečan rast obrta od preko 100% godišnje.

 

 

Info

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika