Welcome

Green Revolution cooling

 

GRC

 
 
GRC (Green Revolution cooling) kompanija je osnovana 2009. godine sa vizijom da izvrši revoluciju u načinu hlađenja modernih data centara.

 

 

Pioniri su rešenja za potpuno tečno hlađenje (TLC) hardverske infrastrukture u data centrima.

 

 

TLC (total liquid cooling) je green tehnologija koja omogućava potapanje serverskih komponenti u jednofaznu rashladnu tečnost.

 

Patentirali su rashladnu tečnost koja kroz celokupno rešenje omogućava uštedu električne energije i optimalan rad hardverske infrastrukture. Pomenuto rešenje ima potencijal da umanji operativne troškove za 50% u odnosu na moderne vazdušne sistem hlađenja.

 

GRC rešenja rasprostranjena su u trinaest zemalja, a od 2019. je dostupno i kod nas kroz partnerstvo sa E-Smart Systems kompanijom.

 

 

Green Revolution cooling

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika