Welcome

Microsoft

Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:6b32f2c4-97d1-40d2-a5b9-14f6660a5e87

 

 

Partnerstvo sa kompanijom Microsoft

 

 

Najveći partner preduzeća E-Smart Systems d.o.o. Beograd je kompanija Microsoft. Ovo partnerstvo se vremenom gradilo i širilo tako da E-Smart Systems d.o.o. Beograd danas poseduje zavidan broj kompetencija i partnerskih statusa.

 

 

Tri najvažnija statusa u okviru partnerstva sa kompanijom Microsoft su:
 • Microsoft GOLD Partner - koji imamo od 2003. godine.
 • SPLA reseller - koji imamo od 2009. godine.
 • CSP Direct partner – koji imamo od 2016. godine.

 

 

Ovi statusi omogućavaju našoj kompaniji pružanje proizvoda i kompleksnih usluga iz oblasti licenciranja za mala, srednja i velika preduzeća kako u Srbiji, tako i u regionu.

 

 

Kompetencije i statusi koje preduzeće E-Smart Systems d.o.o. Beograd poseduje jasno potvrđuju odnos prema partnerstvu sa kompanijom Microsoft, čija je platforma još od samog početka izabrana kao bazna, prvenstveno kako bi užom specijalizacijom na segment tržišta bilo moguće pružiti što efikasniju i racionalniju podršku i usluge.

 

 

Licenciranje Microsoft softverskih proizvoda u organizaciji može da predstavlja izazov, jer se često susrećemo sa pogrešnim koracima kada govorimo o legalnoj upotrebi softvera. Preduzeće E-Smart Systems d.o.o. Beograd nudi rešenja za ovaj problem kroz odgovarajuće modele licenciranja. Ako niste sigurni da li pravilno koristite Vaš softver ili biste želeli da kupite licence kroz neki od odgovarajućih modela, u prilici smo da Vam ponudimo jednostavna rešenja za Vaš problem.

 

 

 

 

 

OEM (Original Equipment Manufacturer)
Mirosoft OEM je softver koji se prodaje uz potpuno sastavljen računarski sklop. Prema istoj licenci potpuno sastavljen računarski sklop predstavlja sistem koji se obavezno sastoji od sledećih računarski komponenti: matična ploča, procesor, hard disk, napajanje i kućište. To je najrasprostranjeniji vid Windows licenci. Nakon izvršene instalacije, potrebno je izvršiti lepljenje COA nalepnice na vidljivi deo kućišta računara. Životni vek Microsoft OEM softvera vezan je za životni vek računara na kome je takav softver instaliran. Ukoliko već posjedujete računar koji na sebi nema licencirani operativni sistem, možete da izvršite legalizaciju softvera kroz GGK ili GGWA (minimum pet računara) program licenciranja.

 FPP (Full Packed Product)
FPP je softver koji možete naći u maloprodajnim objektima ili kupiti od bilo kog Microsoft partnera. Softver je zapakovan u dizajniranu kutiju koja sadrži instalacioni medij zaštićen hologramom, ugovor o korišćenju softvera, jedinstveni serijski broj i uputstvo za instalaciju. Ukoliko je broj licenci bilo kog Microsoft softvera koji vam je neophodan manji od 5, FPP je uz OEM, jedini način nabavke koji imate na raspolaganju.
Bitna razlika u odnosu na OEM je u tome što se FPP proizvod može prebaciti sa jednog računara na drugi, uz uslov da se prvo ukloni sa prethodnog na kome je bio instaliran.

 

Programi količinskog licenciranja

Microsoft je kreirao različite modele količinskog liceniranja kako bi omogućio krajnjim korisnicima licenci da ostvare značajne uštede i ostvare druge pogodnosti koje se nude kroz sledeće programe licenciranja.

 

 

OLP (Open License Program)
Microsoft Open License je program količinskog licenciranja namenjen organizacijama koje žele da kupe najmanje 5 licenci. Licence se kupuju u trajno vlasništvo, a prilikom kupovine sklapa se Ugovor u trajanju od dve godine. U toku trajanja Ugovora mogu se dodatno poručivati nove licence. Softver se downloaduje sa Microsoft VLSC web sajta ili se dobija na zasebnom instalacionom medijumu. Najveća prednost nabavke putom OLP Ugovora su značajno niže cene u odnosu na FPP licence, elektronska evidencija i lako praćenje licenci, te mogućnost višestruke instalacije.

 

 

OV (Open Value)
Open Value je način količinskog licenciranja Microsoft proizvoda koji omogućava različitim organizacijama kupovinu licenci i plaćanje na godišnje rate kroz period od tri godine. Za ulazak u ovaj oblik licenciranja je potrebno barem pet licenci odnosno 5 kvalifikovanih desktop računara (računari sa legalnim operativnim sistemom). Software assurance je automatski uključen u ovom modelu te korisnik na taj način kroz relativno mala početna ulaganja ima mogućnost korištenja najnovijih verzija softvera za vreme trajanja ugovora.
 
Open Value postoji u tri različita modela:
 1. Open Value Subscription je Microsoft-ov program licenciranja koji se odnosi na iznajmljivanje licenci na nivou cele kompanije. Svi računari koje firma poseduje uključuju se u OVS Ugovor, a minimalan broj računara koji kvalifikuju korisnika za ovaj program je 5 kvalifikovanih desktop računara. Po isteku ugovora, moguće je: produžiti ugovor na još 3 godine, izvršiti otkup licenci ili raskinuti ugovor, a softver koji je bio pod ugovorom mora se deinstalirati budući da prava korištenja prestaju.

   

 2. Open Value Company Wide je model liceniranja koji se odnosi na kupovinu trajnih licenci na nivou cele kompanije. Na kraju ugovora dobijaju se licence sa poslednjom aktuelnom verzijom u trajno vlasništvo.

   

 3. Open Value Non-Company Wide je model liceniranja u kojem nije nužno pokriti sve računare u preduzeću koje se licenira odgovrajućim Microsoft proizvodima. Licence su trajne nakon isteka Ugovora od tri godine.

 

 

 

 

Services Provider License Agreement (SPLA)

 

 

Services Provider License Agreement (SPLA) je program licenciranja namenjen servis provajderima koji koriste Microsoft softverske proizvode kako bi svojim korisnicima obezbedili softverske usluge. Pod softverskim uslugama podrazumeva se korišćenje Microsoft licenciranih proizvoda ili bilo kakva interakcija sa njima. Za razliku od ostalih programa licenciranja, SPLA program obezbeđuje prava na hostovanje softvera i u potpunosti podržava koncept „softver kao usluga“ („Software as a Service“).

 

Microsoft SPLA program omogućuje Service Provider-ima da licenciraju softverske proizvode:

 • na mesečnom nivou,
 • na osnovu konkretnih potreba i
 • bez plaćanja unapred.

 

 

Zahvaljujući SPLA licencama oni su u mogućnosti da svojim korisnicima ponude softver koji im je potreban, kada im je potreban i u količini koja odgovara njihovim zahtevima. Krajnji korisnici na ovaj način sebi mogu da priušte funkcionalnosti softvera bez velikih početnih ulaganja u infrastrukturu. Takođe, Service Provider ima minimalan rizik prilikom nabavke softvera, zbog toga što softver koji licencira prilagođava konkretnim i aktuelnim zahtevima svojih korisnika. U okviru SPLA programa postoje dva modela licenciranja: licenciranje po korisniku (Subscriber Access License) i licenciranje po procesoru (Procesor License). Pojedini softverski proizvodi dostupni su u oba modela.

 

Ključne pogodnosti SPLA programa licenciranja su sledeće:

 • Fleksibilnost – mogućnost pružanja specijalizovanih servisa prilagođenih potrebama korisnika;
 • Plaćanje samo za softver koji je zaista korišćen u toku proteklog meseca;
 • Veliki izbor raspoloživih Microsoft proizvoda;
 • Pristup poslednjim (aktuelnim) verzijama licenciranih proizvoda uz mogućnost korišćenja prethodnih verzija;
 • Smanjenje kapitalnih investicija u IT infrastrukturu i racionalizacija troškova.

 

 

SPLA program licenciranja Microsoft proizvoda je namenjen servis provajderim koji žele da se pozicioniraju na tržištu kao ponuđači softverskih usluga, a koje u potpunosti odgovaraju potrebama i zahtevima krajnjih korisnika.

 

 

 

 

MICROSOFT CLOUD SOLUTION PROVIDER PROGRAM

 

CSP DIRECT PARTNER

 

E-Smart Systems d.o.o. Beograd je postao prvi partner 2016. godine u Srbiji za Microsoft Cloud Solution program - Prvi nivo sertifikacije (CSP direct partner).

 

Možemo ponuditi licence po povoljnijim uslovima, bez intervencije eksternog dobavljača licenci. Kroz CSP program, imate mnoge prednosti kao krajnji korisnik.

 

 • Minimalna količina za kreiranje ugovora je 1 licenca.
 • Fleksibilnost, broj CSP licenci mogu da se menjaju svakog meseca. Povećajte/smanjite količine svakog meseca.
 • Transparentnost investicije: sve dodatne aktivnosti kao podrška, migracije, instalacije i Microsoft licence na samo jednom računu.
 • Plaćanje na mesečnom/godišnjem nivou, za ono što ste zaista koristili.
 • Vrlo lako prebacivanje vaših postojećih pretplata za Office 365 (kartice, online plaćanje) u CSP program.
 • Dostupni proizvodi - Azure, Dinamics, EMS, Intune, Office 365, MS 365, Echange online, Project Online i mnogi drugi.
 • Uvek dostupan support.
 • Uz ovaj program imate mogućnost da stvorite oblak po svojoj meri bez ograničenja u broju i vrsti proizvoda uz stalnu podršku našeg stručnog tima. 

Za sva pitanja vezano za licenciranje MS proizvoda i odabir najboljeg rešenja za vaše potrebe kontaktirajte nas preko essms@e-smartsys.com.

 

 

Microsoft

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika