Welcome

Servis elektronske licitacije

  

Opis
Servis Elektronske Licitacije (SEL) je jedinstveno sveobuhvatno rešenje za proces pripreme i organizacije Elektronske licitacije sa aplikacijom za učesnike i audit mehanizmom.

 

Bezbednost
SEL je u skladu sa aktuelnim zakonom o javnim nabavkama, načelima primene elektronske licitacije, zakonom o elektronskom potpisu, zakonom o elektronskom dokumentu i pravilnikom o izdavanju vremenskog žiga.

 

Kvalifikacije
SEL aplikativna podrška:
• Web aplikacija za naručioce
• Windows aplikacija za konfiguraciju XML-a licitacije i pregled rezultata
• Web aplikacija za auditore
• Windows aplikacija za pregled audit log-a
• Java aplikacija za ponuđače
• Service engine elektronske licitacije

 

 

Servis elektronske licitacije

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika