Welcome

Smart Event Solution

 


 
Sistem za automatsku registraciju učesnika konferencije:
 
 
• Kraće vreme registracije učesnika;
 
• Identifikacija beskontaktnom smart karticom;
 
• Brza i nenametljiva evidencija o aktivnostima učesnika:
- predavanja,
- preuzimanje paketa,
- ulazak u salu za ručak;
 
• Web aplikacija za administraciju konferencije:
- podešavanje konferencije,
- izveštaji,
- ankete;
 
• Automatsko izdavanje i štampa beskontaktnih kartica;
 
• Online registracija;
 
• Precizna statistika o broju i strukturi registrovanih učesnika;
 
• Vaučer sa jedinstvenim barkodom se automatski učesnicima šalju na email;
 
• Automatsko izdavanje personalizovane kartice na osnovu vaučera;
 
• Info pult aplikacija: štampanje vaučera, blokiranje izgubljenih kartica;
 
• Prisustvo učesnika na predavanjima se evidentira Pidion uređajima sa mobilnim aplikacijama;
 
• Sistem učesniku automatski postavlja sardržaj ankete na osnovu  predavanja kojima je prisustvovao.
 
 
 
 

Smart Event Solution

:
Anketa o
zadovoljstvu
korisnika